Капiтальний ремонт свердловин

Капiтальний ремонт свердловин
капитальный ремонт скважин - well workover; well remedial work, workover job on well - *Bohrlochgeneralüberholung, Sondengeneralreparatur – комплекс складних i довготривалих робiт, пов`язаних з пiдтримуванням свердловини як споруди у працездатному станi, тобто робiт, призначених для вiдновлення працездатностi привибiйної зони, цiлiсностi цементного кiльця i обсадних труб або в цiлому свердловини з метою використання за прийнятим чи новим призначенням, для лiквiдацiї аварiй, для консервацiї i лiквiдацiї свердловин, для опускання i пiднімання обладнання одночасно-роздiльної експлуатацiї. К.р.с. охоплює: 1) ремонтно-iзоляцiйнi роботи (виправлення зім’ять, зломів, тріщин і заміна пошкодженої частини експлуатаційної колони, герметизація гирла свердловини, розбурювання цементних пробок); 2) усунення негерметичностi експлуатацiйної колони; 3) лiквiдацiю аварiй; 4) перехiд на iншi пласти та приєднання пластiв; 5) ремонт свердловин, обладнаних для одночасно-роздiльної експлуатацiї; 6) роботи, пов`язанi з бурiнням (зокрема, врізка і буріння іншого стовбура свердловини); 7) оброблення привибiйної зони; 8) дослiдження та обслiдування свердловин при ремонтi; 9) переведення свердловин на використання за iншим призначенням; 10) введення в експлуатацiю i ремонт нагнiтальних свердловин; 11) консервацiю i розконсервацiю свердловин; 12) ловильні роботи (включають виймання впалої колони насосно-компресорних труб, насосних штанг, інструментів і інш., а також очищення стовбура свердловини); 13) лiквiдацiю свердловин. У тому випадку, коли усунення дефекту утруднене, здійснюють зарізку і буріння другого стовбура свердловини. Для цього в колоні, вище місця дефекту, розкривають "вікно", з якого похило проводять направлене буріння іншого стовбура свердловини, а також спуск і кріплення іншої колони. У разі неможливості відновлення техн. стану або припинення експлуатації свердловину ліквідують. При цьому вирізають і витягують обсадні труби, а стовбур цементують. Повернення свердловин на вищі і нижчі горизонти здійснюється при розробці родов. з декількома продуктивними пластами. Середня тривалiсть одного капiтального ремонту складає приблизно 14 дiб. К.р.с. у залежностi вiд обсягу, характеру та складностi робiт дiлять на двi категорiї складностi. До К.р.с. першої категорiї складностi належать ремонти при глибинi свердловин до 1500 м,а також повернення на вище- i нижчезалеглий пласти та солянокислотнi оброблення. До ремонтiв другої категорiї складностi вiдносять роботи при глибинi свердловин понад 1500 м та всi iншi бiльш складнi i трудомiсткi роботи. Конкретно категорiї складностi затверджує пiдприємство. Роботи з пiдвищення нафтогазовилучення із пластiв i збiльшення продуктивностi (приймальностi) свердловин проводяться з метою забезпечення повноти вилучення нафти i газу iз надр, тому фiнансуються вони за рахунок спецiального "фонду пiдвищення нафтогазовiддачi пластiв". Фiнансування капiтального ремонту здiйснюється за рахунок передбачених для цiєї мети амортизацiйних вiдрахувань.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»